TARVEKARTOITUKSET


Tarvekartoituksella kartoitetaan asiakasyrityksen tuotteelle, palvelulle tai ratkaisulle nykytilassa otollisimmat asiakasryhmät.

Tutkimuksen hyöty tulee sen pohjalta tehtyjen toimenpiteiden kautta, jotka ovat:
  • Nykytilannetieto
  • Toimeksiantajan nykytilan tiedot.
  • Hankintatieto
  • Yhteydenottotieto
  • Tavarantoimittajan valintaan vaikuttavat tekijät.
  • Otollisempien kohderyhmien hakeminen.
  • Tarveperustan selvittäminen.
  • Toimialaselvitykset

Lisätietoa: