Puuttuuko meiltä markkinoinnin selkeyttäjät?

Yritykset toivovat tutkitusti markkinointikumppaneiltaan viestinnän kertomisessa selkeyttä ja ymmärrettävyyttä.

Miten tähän on tultu?

Onko niin, että toimintaympäristömme on entistä moniuloitteisempi, entistä haasteellisempaa ymmärtää asiakkaitamme, suunnitella viestintää puhuttelemaan valittua/valittuja asiakasryhmiä?

Aloitetaan asian pureskelu vähän kauempaa
Aloitin markkinoinnin opiskelun ja käytännön työelämän 1970-luvun loppupuolella, jolloin keskeistä oli 4P:n kilpailukeinomalli.

Markkinointi-käsitteen voidaan katsoa syntyneen vuonna 1960 amerikkalaisen McCarthyn rakentaessa klassisen 4 P:n; tuote-elementtien, hinnoittelun, markkinointikanavan ja viestinnän kattaman kilpailukeinomallin.

Markkinointi on ajattelutapa, joka ohjaa kaikkia toimintaratkaisuja kilpailtaessa elintilasta, avainsanana onkin KILPAILU, josta tulee markkinoinnille merkitys. Keskeistä on se, että kilpailussa on erityisesti kyse siitä, että saadaan oma asiamme valituksi verrattuna toisiin vaihtoehtoisiin tarjouksiin.

70-luvulla käsiteltiin laaja-alaisesti eri kilpailukeinoja

Myöhemmin nousi psykologia, joka on aina ollut markkinoinnin toimivuuden keskeinen toimintaperusta. Markkinoinnin toimintaratkaisujen tekemisessä on kaksi asiaa ylitse muiden, toinen on psykologia ja toinen matematiikka. Edellisessä on kyse tietoisesta vaikuttamisesta siihen ihmiseen, joka halutaan saada markkinoijalle suosiolliseksi. Jälkimmäisessä on kyse siitä, että kaikki tulisi laskea niin, että tehdyt markkinointitoimet tuottavat.

Markkinoinnin kehitysvaiheet - ajattelutaso

1940-luvulla oli tuotantosuuntaisuus, sitten 1960-luvulla myyntisuuntaisuus, kysyntäsuuntaisuus 1970-luvulla, asiakassuuntaisuus 1980-luvulla, kokonaisvaltaisuus 1990-luvulla, järjestelmäperusteisuus 2000-luvulla ja nykyhetkeä voimme kutsua yksilöperusteiseksi vaiheeksi.


Markkinointi on levinnyt lähes kaikkialle liiketaloustieteistä:

Taiteisiin, järjestöihin, politiikkaan, julkisiin organisaatioihin ja yksityishenkilöihin


1980/1990-lukujen vaihde – markkinoinnin keinojen kautta kannattavuuden parantamista

Tein markkinoinnin opinnäytetyötä aiheesta sähkötarvikekaupan kannattavuuden parantaminen silloiselle työnantajalleni Insinööritoimisto Sähkötyö Oy. Yritys oli tuolloin toimialansa suurin Pirkanmaalla. Markkinoinnin kilpailukeinojen kautta löytyi runsaasti keinoja sähkötarvirketukkukaupan kannattavuuden parantamiseen.

Opinnäytetyön toinen näkökulma, joka tuli ratkaisevasti vaikuttamaan tuleviin vuosikymmeniini työelämässä oli asiakastyytyväisyystutkimus. Tein tutkimuksen henkilökohtaisin haastatteluin ja eräs yrityksemme asiakasryhmä oli paikallinen teollisuus. Eräänä päivänä menin sovittuna ajankohta Lielahden Metsä-Serlan ostajan luokse. Ennen kuin ehdin aloittaa kysymysten esittämisen, hän kehotti minua istumaan, ottamaan paperia ja kynän esille, ”kirjoita paperiin että, teidän toimintanne on sieltä ja syvältä”

Heidän kohdallaan ongelmamme oli mm. saatavuus, logistiikka ei vastannut heidän tarpeitaan ja odotuksiaan. Soitin tapaamisen jälkeen koko yrityksen toimitusjohtajalle ja varasin tapaamisajan, kuinka ollakkaan aika löytyi nopeasti.

1992 aloitin yritystoiminnan nimellä Markkinointiratkaisu tekemällä asiakastyytyväisyys tutkimuksia ja yrittäjäkursseilla markkinoinnin opetusta Kangasalla ja ympäristö kunnissa. Koulutus ja kehitystoimintani jatkuu edelleen.

Markkinoin tilanne 2020-luvun kynnyksellä

Tarjoomapäällikkö Mervi Karvon artikkeli kuvaa hyvin vuoden 2019 tilannetta suomessa, hän vastaa Markkinointi-instituutin markkinoinnin ja viestinnän koulutusten kokonaisuudesta.

”Markkinoinnin työpaikkailmoituksissa peräänkuulutetaan kokemusta some-kanavista ja monenlaisten työkalujen hallintaa.

Työnantaja, mihin unohtui liiketoiminnan ymmärrys?

Olen seuraillut työpaikkailmoituksia, joilla etsitään markkinoinnin tekijöitä. Hakijoilta vaaditaan digiosaamista eri muodoissa. Se ei yllätä. Sen sijaan ihmetyttää, mitä hakijoilta ei ilmoitusten perusteella odoteta.

Ilmoituksissa loistavat poissaolollaan sellaiset ominaisuudet, kuten kasvun moottori, liiketoiminnan tuki, asiakasymmärrys, tavoitteet ja seuranta. Lienevätkö ne sisäänrakennettuina työntekijöiltä toivottuun ”kokemukseen”? Toivottavasti”.

Olisiko markkinoinnin edistämiskeskus Makesista vauhdittamaan Suomen kasvua markkinoinnin avulla?

Markkinointia -hankkeessa peräänkuulutetaan Suomen kansantalouden kipeästi tarvitsemaa kasvua, missä ammattitaitoinen, osaava markkinointi voisi auttaa. Mukana mm. Koneen entinen markkinointi- ja viestintäjohtaja, hallitusammattilainen Anne Korkiakoski, joka on lobannut hanketta eri puolilla Suomea.

Makesin tavoitteet:

  • Yritykset kasvuun markkinoinnin avulla
  • Markkinoinnin koulutus verrokkimaiden tasolle •
  • Markkinoinnin ammattilaiset yritysten hallituksiin •
  • Suomalainen mielipide- ja asenneilmasto markkinointihenkiseksi
  • Mikä sitten erottaa markkinoinnin ammattilaisen muista ammattilaisista?

Oma näkemykseni on liiketoimintaymmärrys.

Tarkoitukseni on saada aikaan keskusteluja ja saada aikaan toimia vastaamaan 2020-luvun asiakkaidemme tarpeisiin ja odotuksiin markkinoinnin kautta, kannattavuutta parantamalla.

Markkinointiin selkeyttä kasvavalla liiketoimintaymmärryksellä!

Kirjoittaja on Jorma Schukoff Kangasalta, toimii yrityskehittäjänä yrityksessä Yrityskehitys Schukoff Vatialassa. Mikäli aihepiiri kiinnostaa - Ota yhteyttä keskustellaan!

Jorma Schukoff, jorma.schukoff@kehitys.com, 050 3438313