Selvitykset JA TEKES SELVITYKSET


Erilaisten selvitysten avulla saadaan arvokasta tietoa esimerkiksi seuraavista aihealueista: yritysympäristöstä, kilpailijoista, markkinoista. Tietoa päätöksen teon pohjaksi selvitettävältä toimialalta. Tutkimuksen hyöty tulee sen pohjalta tehtyjen toimenpiteiden kautta, jotka ovat:

  • Tuotteen/palvelun markkinointimahdollisuudet.
  • Tietoa asioista, jotka estävät markkinoille pääsemisen.
  • Tietoa yrityksistä, joissa ydintuote voidaan pilotoida markkinakelpoiseksi tuotteksi.
  • Tietoa hintatasosta, jonka asiakasryhmä on valmis tuotteesta maksamaan.
  • Tietoa tuotteen/palvelun ominaisuuksista, joita niihin täytyy sisältyä ollakseen markkinakelpoisia tuotteita.
  • Selvitettäviä kohdealueita
  • Realistinen käsitys selvitettävästä markkina-alueesta Suomessa.

BUSINESS FINLAND - TEKES JA FINPRO OY YHDISTYIVÄT

Laki tulee voimaan 1.1.2018. Lain myötä Tekes muuttuu innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi ja Finpro Oy Business Finland Oy:ksi.

TEKES - INNOVAATIOSETELI - Esiselvitykset - selvitykset

Jolloin yritys haluaa nopeasti selvittää uuden tuotteen, palveluidean tai keksinnön jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta esim. esiselvityksillä ja tarvekartoituksilla

Lisätietietoa TEKES: http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatios...

Kenelle?

Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille uusia avauksia liiketoiminnan kasvun tueksi ja kannustaa uusia yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin.

Mitä?

Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv). Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voit hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Milloin?

Voit saada innovaatiosetelin, jos sinulla on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia ja johon liittyen:

haluat nopeasti selvittää sen jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta esimerkiksi demojen, prototyyppien, testauksen ja kokeilujen avullatarvitset ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa, arviota ja testaus- tai mittauspalveluatarvitset tukea patentteihin, mallisuojiin ja tavaramerkkeihin liittyviin selvityksiin, kuten uutuus-, patentoitavuus- sekä toiminnanvapaustutkimuksiin tai apua näiden hakuprosessiin.haluat hyödyntää tieteen ja tutkimuksen tuloksia liiketoimintasi kehittämisessäsinulla on tuotteeseen tai palveluun liittyvä ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitset apuaLisätietoa: