Selvitykset JA Business Finland Innovaatioseteli

Erilaisten selvitysten avulla saadaan arvokasta tietoa esimerkiksi seuraavista aihealueista:


yritysympäristöstä, kilpailijoista, markkinoista. Tietoa päätöksen teon pohjaksi selvitettävältä toimialalta. Tutkimuksen hyöty tulee sen pohjalta tehtyjen toimenpiteiden kautta, jotka ovat:

  • Tuotteen/palvelun markkinointimahdollisuudet.
  • Tietoa asioista, jotka estävät markkinoille pääsemisen.
  • Tietoa yrityksistä, joissa ydintuote voidaan pilotoida markkinakelpoiseksi tuotteksi.
  • Tietoa hintatasosta, jonka asiakasryhmä on valmis tuotteesta maksamaan.
  • Tietoa tuotteen/palvelun ominaisuuksista, joita niihin täytyy sisältyä ollakseen markkinakelpoisia tuotteita.
  • Selvitettäviä kohdealueita
  • Realistinen käsitys selvitettävästä markkina-alueesta Suomessa.
Innovaatiosetelin hakemuspalvelu avataan 1.9.2020 alkaen


Lisätietoja
Harri.Laajarinne (at) businessfinland.fi
Puh. 050 55 77512


Kenelle?

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille uusia avauksia liiketoimintansa kasvun tueksi ja kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin.


Mitä?

Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv). Innovaatiosetelissä on 1000 € + alv omarahoitusosuus (riippumatta projektin koosta), mikä tulee maksaa suoraan palveluntuottajalle projektin päätyttyä. Kun palveluntuottaja on saanut omarahoitusosuuden suorituksen ja asiakas on raportoinut projektin, palveluntuottaja voi lähettää enintään 4000 € + alv. laskun Business Finlandiin.

Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voit hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.


Milloin?

Voit saada innovaatiosetelin, jos sinulla on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia ja johon liittyen:

haluat nopeasti selvittää sen jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta esimerkiksi demojen, prototyyppien, testauksen ja kokeilujen avullatarvitset ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa, arviota ja testaus- tai mittauspalveluatarvitset tukea patentteihin, mallisuojiin ja tavaramerkkeihin liittyviin selvityksiin, kuten uutuus-, patentoitavuus- sekä toiminnanvapaustutkimuksiin tai apua näiden hakuprosessiin.haluat hyödyntää tieteen ja tutkimuksen tuloksia liiketoimintasi kehittämisessäsinulla on tuotteeseen tai palveluun liittyvä ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitset apua

Milloin ei?

Et voi saada innovaatioseteliä, jos

kyseessä on suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio, säätiö, yhdistys tai ahvenanmaalainen yritysYritykselläsi on verovelkaa tai ilmoituspuutteita. Rahoitusta ei voi myöntää, vaikka verovelasta olisi tehty maksujärjestely Verohallinnon kanssa tai verovelka olisi täytäntöönpanokiellossa.yrityksesi Asiakastiedon rating Alfa on huonompi kuin Ayrityksesi ei kuulu ennakonperintärekisteriinkyse on tiedon hankkimisesta uusista vientimarkkinoista. Tätä voidaan rahoittaa jatkossa Business Finlandin Explorer -rahoituksella.hankittava ulkopuolinen osaaminen ei ole sisällöltään yrityksesi omaan osaamiseen nähden uuttayritykselläsi ei ole kansainvälistymiseen liittyviä suunnitelmiayrityksesi on toimialalla, johon ei voida myöntää de minimis -muotoista rahoitusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)yrityksen tai konsernin, johon yrityksesi kuuluu, de minimis -kiintiö ylittyyyrityksellesi on jo myönnetty Business Finlandin tai Tekesin innovaatioseteliyrityksellesi on myönnetty Business Finlandin rahoitusta kuluvana tai edellisenä vuonna TAI yritykselläsi on käynnissä Business Finlandin rahoittama projekti TAI yrityksesi on jättänyt muun hakemuksen Business Finlandiin. Koronan vuoksi myönnettävää häiriötilannerahoitusta, Energiatukea, Explorer-tuoteperhettä ja AV-alan tuotantokannustinta koskevat myöntöpäätökset, hakemukset tai käynnissä olevat projektit eivät ole este innovaatiosetelin hakemiselle.projekti liittyy yrityksen tai sen tuotteeseen tai palveluun liittyvän rahoituksen selvittämiseen, sen hankintaan, rahoittajien ja sijoittajien sekä osakkaiden kartoittamiseenMihin?

Esimerkkejä innovaatiosetelin käyttökohteista

tuote- ja palvelustrategian kehittämiseen liittyvät palvelut (mm. muotoilustrategian valmistelu)kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitysinnovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelutinnovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja asiantuntijalausunnottutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut

Mihin ei?
yrityksen omiin palkkakustannuksiin, matkoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja vuokriin sekä laiteostoihinsellaisten toimialojen ja toimintojen kehittämiseen, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)asiantuntijapalveluihin, jotka eivät liity innovaatiotoimintaan, kuten yleiset liiketoiminnan konsultointipalvelutmyynnin, markkinoinnin ja viestinnän perustoimintahenkilöstön koulutuksetperustason IT-järjestelmiin liittyvä konsultointi ja kehittäminen (esimerkiksi verkkosivujen, verkkokaupan tai mobiilimyyntikanavan tekemiseen tai toiminnanohjaus- ja taloushallintojärjestelmiin liittyvään konsultointiin ja kehittämiseen)Markkinoilla myynnissä olevan tuotteen tai palvelun kehittämiseen tai uudistamiseenYrityksen omaan käyttöön (ei myytäväksi) tarkoitetun tuotteen tai palvelun kehittämiseen liittyvä konsultointiRahoituksen ehdotTempo, Kiito, Explorer, Messuavustus ja Innovaatioseteli -rahoituspalvelut ovat de minimis -tukea.


Näin haet innovaatioseteliä