keskelle.jpg


Yrityskehitys Schukoff

Markkinoinnin ja myynnin koulutus- ja kehityspalvelut


Pk-yrityksille ja julkisilleorganisaatioille: Koulutus – Kartoitukset – Selvitykset - Tutkimukset

Innovaatioiden tutkimusta ja kaupallistamista - Business Finland innovaatioseteli

Yrittäjä – haluatko saada selville, kannattaako tuotekehitystä jatkaa tai ei?

Innovaatioiden kaupallistamisen koulutusta, Uusi suunta innovaatioiden kaupallistamisella

Tukea ja oppia tehdä tuloksellista
markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua käytännössä

Markkinoinnin ja myynnin tarveperusteisen koulutuksen avulla

Uusasiakashankintaan, nykyisten asiakassuhteiden kasvattamiseen ja syventämiseen

Asiakastiedon hankinnassa, tarpeen selvittämiselle uudelletuote/palveluratkaisulle, asiakastyytyväisyyden selvittämiselle

Mentoria, joka antaa aikaansa, jakaa osaamistaan,auttaa tavoitteiden asettamisessa, kannustaa, kuuntelee, kyseenalaistaa, auttaa opitun soveltamisessa ja tukee ongelmien ratkaisemisessa, avaa ovia, tukee
verkostoitumista sekä arvioi osaamisen kehittymistä yhdessä opiskelijan kanssa

Palvelulupaus: Auttaa asiakkaitani onnistumaan omissa tavoitteissaan!
Tuoda Pk-yritysten henkilöiden liiketoimintaan koulutusteni jakehitystoimintani kautta konkreettista hyötyä, ansaita varmemmin rahaa.Referenssi: Esa Ajo, yrittäjä, Netmaa Oy. Hyöty: liiketoiminnalle uuden suunnan
hakeminen. Referenssit.