keskelle.jpg


Yrityskehitys Schukoff
Markkinoinnin ja myynnin koulutus- ja kehityspalvelut

Pk-yrityksille ja julkisille organisaatioille: Koulutus – Kartoitukset – Selvitykset - Tutkimukset – Työnetsintä

Kaipaatko, tarvitsetko kenties - Ota yhteyttä keskustellaan!

Tukea ja oppia tehdä tuloksellista markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua käytännössä


• Markkinoinnin ja myynnin tarveperusteisen koulutuksen avulla
• Uusasiakashankintaan, nykyisten asiakassuhteiden kasvattamiseen ja syventämiseen
• Asiakastiedon hankinnassa, tarpeen selvittämiselle uudelle tuote/palveluratkaisulle, asiakastyytyväisyyden selvittämiselle


Innovaatioiden tutkimusta ja kaupallistamista - Tekes innovaatioseteli


• Markkinaselvitykset Markkinatutkimuksena esiselvitys
Yrittäjä – haluatko saada selville kannattaako tuotekehitystä jatkaa tai ei?
• Innovaatioiden kaupallistamisen koulutusta, Uusi suunta innovaatioiden kaupallistamisella

Mentoria

  • joka antaa aikaansa, jakaa osaamistaan, auttaa tavoitteiden asettamisessa, kannustaa, kuuntelee, kyseenalaistaa, auttaa opitun soveltamisessa ja tukee ongelmien ratkaisemisessa, avaa ovia, tukee verkostoitumista sekä arvioi osaamisen kehittymistä yhdessä opiskelijan kanssa


  • Palvelulupaus: Auttaa asiakkaitani onnistumaan omissa tavoitteissaan!
    Tuoda Pk-yritysten henkilöiden liiketoimintaan koulutusteni ja kehitystoimintani kautta konkreettista hyötyä, ansaita varmemmin rahaa. Referenssi: Esa Ajo, yrittäjä, Netmaa Oy. Hyöty: liiketoiminnalle uuden suunnan hakeminen. Referenssit.