Jorma Schukoff

Yrityskehitys Schukoff liiketoiminta on lopetettu - jäin eläkkeelle 25.11.2021


Markkinoinnin ja myynnin koulutus- ja kehityspalvelut

Pk-yrityksille ja julkisille organisaatioille: Koulutus – Kartoitukset – Selvitykset - Tutkimukset


Tukea ja oppia tehdä tuloksellista

markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua käytännössä

Markkinoinnin ja myynnin tarveperusteisen koulutuksen avulla

Uusasiakashankintaan, nykyisten asiakassuhteiden kasvattamiseen ja syventämiseen

Asiakastiedon hankinnassa, tarpeen selvittämiselle uudelle tuote/palveluratkaisulle, asiakastyytyväisyyden selvittämiselle

Mentoria, joka antaa aikaansa, jakaa osaamistaan, auttaa tavoitteiden asettamisessa, kannustaa, kuuntelee, kyseenalaistaa, auttaa opitun soveltamisessa ja tukee ongelmien ratkaisemisessa, avaa ovia, tukee
verkostoitumista sekä arvioi osaamisen kehittymistä yhdessä opiskelijan kanssa

Palvelulupaus: Auttaa asiakkaitani onnistumaan omissa tavoitteissaan!
Tuoda Pk-yritysten henkilöiden liiketoimintaan koulutusteni ja kehitystoimintani kautta konkreettista hyötyä, ansaita varmemmin rahaa. Referenssi: Esa Ajo, yrittäjä, Netmaa Oy. Hyöty: liiketoiminnalle uuden suunnan
hakeminen. Referenssit.