keskelle.jpg


Yrityskehitys Schukoff

Markkinoinnin ja myynnin koulutus- ja kehityspalvelut

Pk-yrityksille ja julkisilleorganisaatioille: Koulutus – Kartoitukset – Selvitykset - Tutkimukset


Tukea ja oppia tehdä tuloksellista

markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua käytännössä

Markkinoinnin ja myynnin tarveperusteisen koulutuksen avulla

Uusasiakashankintaan, nykyisten asiakassuhteiden kasvattamiseen ja syventämiseen

Asiakastiedon hankinnassa, tarpeen selvittämiselle uudelletuote/palveluratkaisulle, asiakastyytyväisyyden selvittämiselle

Mentoria, joka antaa aikaansa, jakaa osaamistaan,auttaa tavoitteiden asettamisessa, kannustaa, kuuntelee, kyseenalaistaa, auttaa opitun soveltamisessa ja tukee ongelmien ratkaisemisessa, avaa ovia, tukee
verkostoitumista sekä arvioi osaamisen kehittymistä yhdessä opiskelijan kanssa

Palvelulupaus: Auttaa asiakkaitani onnistumaan omissa tavoitteissaan!
Tuoda Pk-yritysten henkilöiden liiketoimintaan koulutusteni jakehitystoimintani kautta konkreettista hyötyä, ansaita varmemmin rahaa.Referenssi: Esa Ajo, yrittäjä, Netmaa Oy. Hyöty: liiketoiminnalle uuden suunnan
hakeminen. Referenssit.