Markkinointikoulutuksen esimerkkisisältöä

Koulutus kasvattaa markkinoinnin ja sen moninaisten muotojen ymmärtämistä.

Ennen koulutuksen aloittamista tehdään ennakkoselvitys, jonka pohjalta laaditaan räätälöity koulutusohjelma yrityksen ja siellä toimivien yksilöiden tarpeisiin ja odotuksiin perustuen. Käytännönläheisessä koulutuksessa annetaan konkreettisia työkaluja yrityksen tarvitsemille osa-alueille menestyksekkäämmän markkinoinnin saavuttamiseksi.

Erilaisia koulutuksia: 
 • Asennekoulutukset - tietyn ajatusmallin vieminen kuulijakuntaan. 
 • Osaamiskoulutus - asian opettaminen ja toiminnallistaminen. 
 • Hengennostattamiskoulutukset - yhteishengen ja tunnelman luominen sekä siihen kytkeytyvä asiasisältö.

Markkinoinnin koulutuksen sisältö voidaan koota esimerkiksi seuraavista osa-alueista:
 • Asiakasrekisteri ja asiakasryhmien segmentointi.
 • Mielikuvamarkkinointi
 • Maine ja maineen hallinta
 • Kilpailuetu
 • Markkinoinnin peruskilpailukeinojen valinnat
 • tuote, tuotteistaminen, tuotteen elinkaari
 • palveluosaaminen
 • oikean hinnan määrittäminen
 • markkinointikanavat
 • viestintä - miten puhuttelemme asiakasryhmiämme?
 • mainosvälinevalinnat
 • yritysten väliset verkostot
 • ihminen - yrittäjyys, mitkä tekijät tulee olla koossa, jotta tulosta syntyy
 • Myyntitapahtumien muodot: toimipaikkamyynti, neuvottelumyynti, edustajamyynti

"Markkinoinnin tärkein tehtävä on auttaa myyntiä saamalla asiakas valitsemaan ja ostamaan oman yrityksen eikä kilpailijan tuote."