Asiakastyytyväisyystutkimukset

Asiakastyytyväisyystutkimuksella kartoitetaan asiakasyrityksen kassavirran kannalta tärkeimmät asiakkaat.

Tutkimuksen hyöty tulee sen pohjalta tehtyjen toimenpiteiden kautta, jotka ovat:
  • Kehittämiskohteiden paikantaminen ja kohdentaminen eniten asiakastyytyväisyyttä tuottaviin toiminnan osatekijöihin.
  • Mahdollistaa kehittämistoimien tarkan kohdistamisen esim. tuoteryhmä-, alue-, yksikkö- tai edustajatasolle.
  • Työkalu yrityksen kassavirran kannalta tärkeimpien avainasiakassuhteiden johtamiseen.
  • Yrityksen toiminnan laadun vahvuuksien/heikkouksien selvittäminen.
  • Toiminnan tason ylläpitäminen - minimoimalla tyytymättömyystekijät.
  • Kannuste- ja johtamisjärjestelmän perusta.
  • Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja arvostusten selvittäminen niistä asioista, joilla on asiakkaalle merkitystä sekä siitä, mitä voidaan jättää tekemättä.
  • Markkinoinnin perusta - miten puhutellaan kohderyhmiä.

Lisätietoa: