Oven avaaja

Tämä on Yrityskehitys Schukoffin kehittämä koulutus.

Tavoitteena auttaa alkavia ja jo toiminnassa olevia Pk-yrityksiä löytämään ja rakentamaan uusia asiakasverkostoja sekä ylläpitämään ja kehittämään niitä.

Koulutuksessa yritys saa uusia toimintamalleja asiakashankintaan, tavarantoimittajien valintaan sekä verkostojen hyödyntämiseen.

Palveluprosessit lähtevät aina liikkeelle tilannekartoituksella, jonka tarkoituksena on ymmärtää nykytilanne ja tavoitteet.

Prosessin eteneminen:
  1. Määrittely, yritykset joita tavoitellaan.
  2. Keinot, joilla löydetään tavoiteltavat asiakkaat.
  3. Ensimmäiseen asiakastapaamiseen valmistautuminen.
  4. Toimintatavan rakentaminen, jolla uutta asiakasta lähestytään.
  5. Tapaamisajasta sopiminen.
  6. Onnistunut ensitapaaminen.
  7. Asiakassuhteen luominen, ylläpitäminen ja kehittäminen.
  8. Verkostojen rakentaminen.

Lisätietoa:

Hinnoittelu