Myyntikoulutuksen esimerkkisisältöä

Koulutuksen tarkoituksena on auttaa PK-yritystä uusasiakashankinnassa sekä lisätä myyntiä jo olemassa oleville asiakkaille. Oikeaoppisen myyntiprosessin avulla vältetään turhat tarjoukset sekä pyritään kauppaan jo ensimmäisellä kerralla.

Ennen koulutuksen aloittamista tehdään ennakkoselvitys. Tämän selvityksen pohjalta yritykselle laaditaan räätälöity koulutusohjelma tarpeisiin ja odotuksiin perustuen.

Käytännönläheisessä koulutuksessa annetaan konkreettisia työkaluja yrityksen tarvitsemille osa-alueille ja pyritään selvittämään oleelliset asiat kaikille osanottajille ymmärrettävällä tavalla.

Myyntikoulutuksessa käydään läpi esimerksi seuraavia aiheita:

Myyntiin vaikuttavat tärkeimmät tekijät:
  • Asiakasvalinta, kuka on asiakaskäynnin arvoinen asiakas?
  • Yrityskohtaisen korkean, tasalaatuisen myynnin toimintamalli, jolla pyritään kauppaan ensimmäisellä asiakaskäynnillä
  • Kannattavien asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen.
  • Kokonaisvaltainen palvelu - erottuminen palvelun kautta.
  • Puhelinmyynti

"Hyvä ja tehokas myynti alkaa siitä, että yritys ymmärtää asiakkaan todelliset tarpeet sekä tietää miten oman tuotteen tai palvelun hyödyistä kerrotaan asiakkaalle."