Työnetsijäpalvelu

Valmennuksen tavoite:
Palvelun tavoitteena on palveluun ohjattavan sijoittuminen avoimille työmarkkinoille hakemalla hänelle sopivia avoimia työpaikkoja ja piilotyöpaikkoja.

Kenelle:
Tahoille, joiden tehtävänä on työnhakuvalmiuksien edistäminen, työllisyyden hoidon palvelut.  Sekä työttömille, jotka tarvitsevat yksilöllisiä erityispalveluita työllistymiseen.

Toteutuspaikkakunta:
Tampereen kaupunki-/lähiseudun kunnat

Valmennuksen tilat:
Tampere, Hermia, Technopoliksen tilat

Valmennusryhmien määrä ja koko, suunniteltu alkamisaika ja kesto:
Tarjotaan tarve- ja resurssiperusteisesti 

Valmennuksen sisältö, menetelmät sekä valmennus ja ohjausmuodot:
Palvelun tarkoituksena on löytää valmennettavalle työpaikka avoimilta työmarkkinoilta ja tarvittaessa tukea häntä työsuhteen syntymisen alkuvaiheessa. Palvelu toteutetaan nk. työnhakuvalmennuksena, joka sisältää tukea ja valmennusta ohjattavalle asiakkaalle.
Palvelun organisointi edellyttää palvelun valmentajalta ja valmennettavalta aktiivista puhelinkontaktointia ja yrityskäyntejä yrityksiin

Valmennustarjouksessa olennaista:
Kuvaus toimintamallista työpaikkojen hakemiseen

Raportointi ja seuranta:
Sovitaan tapauskohtaisesti erikseen

Hinta:
Tarjous tehdään tarjouspyynnössä mainittujen yksityiskohtien perusteella

Palvelun laatu:
Palvelu perustuu Työnetsijäpalvelun Pirkanmaan TE-toimiston nuorille työnhakija-asiakkaille 2014 toimintamallin vaatimuksiin (tarjoaja oli mukana julkisessa tarjouskilpailussa saaden 350 pistettä vaatimustason ollessa 300).
Palvelun tarjoajat ovat pilotoineet onnistuneesti 12/2013 kolme kurssia Luurikurssi työnhakuun Pirkanmaan ELY-keskukselle

Tarjoajan resurssit:
Jorma Schukoff, Yrityskehitys Schukoff ja Timo Nousiainen, KNESA