Tutkimuksen vaiheet

Toiminnan sisältö - tekemisen vaiheet:
  1. Ongelman määrittely ja yksilöinti 
  2. Tutkimussuunnitelma
  3. Tutkimuksen toteutus
  4. Analysointi ja johtopäätösten teko
  5. Päätökset toimenpiteistä tutkimuksen pohjalta