Innovaatiosetelin haku alkaa 3.10.2016

03.10.2016

TEKES INNOVAATIOSETELI  - TULOSSA 3.10.2016 HAETTAVAKSI PK-YRITYKSILLE

 

http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/

 

Innovaatioseteli

Huom! Innovaatiosetelin haku on mahdollista 3.10.2016 alkaen.

Kenelle?

Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Mitä?

Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista

Milloin?

 • yritys haluaa nopeasti selvittää uuden tuotteen, palveluidean tai keksinnön jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta esimerkiksi demojen, prototyyppien ja kokeilujen avulla
 • yritys tarvitsee ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa, arviota ja testaus- tai mittauspalvelua
 • yritys tarvitsee tukea patentteihin, mallisuojiin ja tavaramerkkeihin liittyviin selvityksiin kuten uutuus-, patentoitavuus- sekä toiminnanvapaustutkimuksiin tai apua patentin hakuprosessiin.
 • yritys haluaa hyödyntää tieteen ja tutkimuksen tuloksia liiketoimintansa kehittämisessä
 • yrityksellä on tuotteeseen tai palveluun liittyvä ongelma, jonka ratkaisemiseen se tarvitsee apua

Milloin ei?

Yritys ei voi saada innovaatioseteliä, jos

 • se on suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio tai ahvenanmaalainen yritys
 • yrityksellä on verovelkaa
 • yrityksen rating Alfa on huonompi kuin A+
 • yritys on toimialalla, johon ei voida myöntää de minimis muotoista rahoitusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • yrityksen de minimis -kiintiö ylittyy
 • yritykselle on myönnetty Tekesin rahoitusta kuluvana tai edellisenä vuonna TAI yrityksellä on käynnissä Tekesin rahoittama projekti TAI yritys on jättänyt muun hakemuksen Tekesiin

Innovaatiosetelin esitysmateriaali (pptx)

 

Mihin?

Esimerkkejä innovaatiosetelin käyttökohteista

 • tuote- ja palvelustrategian kehittämiseen liittyvät palvelut (mm. muotoilustrategian valmistelu)
 • kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitys
 • innovaatioprojektien valmistelu
 • innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut
 • innovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja asiantuntijalausunnot
 • tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut

Mihin ei?

 • yrityksen omiin palkkakustannuksiin, matkoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja vuokriin sekä laiteostoihin
 • sellaisten toimialojen ja toimintojen kehittämiseen, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • asiantuntijapalveluihin, jotka eivät liity innovaatiotoimintaan kuten
 • yleiset liiketoiminnan konsultointipalvelut
 • myynti ja markkinointi
 • henkilöstön koulutukset
 • perustason IT-järjestelmiin liittyvä konsultointi ja kehittäminen (esimerkiksi verkkosivujen tekemiseen tai toiminnanohjaus- ja taloushallinnon järjestelmiin liittyvään konsultointiin ja kehittämiseen)

Miten innovaatioseteli toimii?

Miten haen innovaatioseteliä?

Mieti aluksi millaista osaamista ja asiantuntemusta tarvitset ideasi kehittämisessä tai ongelmanratkaisussa. Etsi seuraavaksi osaava palveluntarjoaja ja keskustele sen kanssa tarpeestasi. Laatikaa yhdessä työsuunnitelma. Näiden toimien jälkeen tee innovaatiosetelin hakemus Tekesin asiointipalvelussa.

Merkitse projektin kustannusarvion kohtaan Ostettavat palvelut 6 200 € (5 000 € + alv). Jätä kustannusarvion muut rivit tyhjiksi! Merkitse kohtaan Tekesiltä haettava rahoitus 6 200 €.
Huomaa, että yritykselläsi ja valitsemallasi palveluntuottajalla ei saa olla intressiyhteyttä (katso intressiyhteydestä tarkemmin yleisten ehtojen kohdasta 3.5).

Jos ostettavan asiantuntijapalvelun määrä muodostuu suuremmaksi kuin 5000 € + alv, yritys maksaa itse erotuksen palveluntuottajalle. Setelin voi käyttää hankintaan enintään kahdelta palveluntuottajalta. Innovaatioseteli on voimassa kuusi kuukautta myöntämispäivämäärästä.

Kysy tarvittaessa lisätietoja innovaatiosetelin tiimiltä, yhteystiedot tämän sivun lopussa.

Raportointi ja laskutus

Innovaatiosetelin hyödyntänyt yritys ja palveluntuottaja raportoivat Tekesille projektin päätyttyä. Loppuraportti tehdään Tekesin asiointipalvelussa.

Palveluntuottaja lähettää Tekesille laskun. Jos palvelun arvo on pienempi kuin 5 000 euroa, laskun tulee olla enintään palvelun arvoinen. Ohje laskun toimittamiseen löytyy Tekesin verkkosivulta.

Tekes maksaa rahoituksen laskun perusteella suoraan palveluntuottajalle sen jälkeen, kun Tekes on hyväksynyt raportin.

De minimis -avustusta

Innovaatioseteliin sovelletaan Tekesin de minimis -rahoituksen ehtoja. Rahoitus on avustusta, jota yrityksen ei tarvitse maksaa takaisin.

De minimis -tuki on Euroopan komission määrittelemää yritystukea pieniin kehitysprojekteihin. Yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Tekes myöntää yritykselle enintään 100 000 euroa de minimis -avustusta tällä aikajaksolla.

Yrityksen on selvitettävä hakuvaiheessa, paljonko de minimis -rahoitusta se on saanut edellisinä vuosina. Tukea myöntävät monet eri julkiset organisaatiot, Tekesin lisäksi esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

Palvelutuottajan edellytykset

 • Täyttyvätkö seuraavat ehdot:
 • palveluntuottajan talousriskiluokan tulee olla 1 – 3 (Suomen Asiakastiedon luokitus)
 • palveluntuottajalla ei saa olla maksuhäiriöitä
 • palveluntuottajalla ei saa olla verovelkaa tai sen maksamiseksi on oltava vahvistettu maksusuunnitelma
 • palveluntuottajalla ja hakijalla ei saa olla intressiyhteyttä (katso tarkemmin yleisten ehtojen kohdasta 3.5.)

Tekes kerää listaa innovaatiopalveluiden tarjoajista. Lista julkaistaan tällä sivulla syksyn 2016 aikana. Listalle voi ilmoittautua täyttämällä oheisen lomakkeen ja lähettämällä sen Tekesin kirjaamoon osoitteeseen: kirjaamo@tekes.fi. Viestin otsikoksi Innovaatioseteli/palveluntarjoajan nimi. Lähetä lomake docx-muodossa.

Ilmoittautuminen palveluntarjoajaksi (docx)

Tekesin innovaatiosetelitiimi

 • Risto Lustila (tuotepäällikkö), puh. 02950 37085, Rovaniemi
 • Matti Evola, puh. 02950 55835, Helsinki
 • Jouni-Pekka Hynynen, puh. 02950 24545, Jyväskylä
 • Jari Peltoniemi, puh. 02950 36205, Tampere
 • Eeva-Liisa Tepsa, puh. 02950 37000, Rovaniemi
 • Toivo Venäläinen, puh. 02950 24102, Mikkeli
 • Riitta Ketomäki, puh. 02950 27569, Seinäjoki
 • Ainokaisa Kaskari, puh. 02950 24556, Jyväskylä
 • Paula Räme, puh. 02950 37121, Rovaniemi

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@tekes.fi

03.09.2019Selvitä uuden tuotteen/palvelun jatkokehityskelpoisuutta Innovaatiosetelillä - maksutta!
28.12.201721.9. - 21.12.2017 Tredea Oy innovaatioseteli
01.06.2017Toteutettu Tekes Innovaatiosetilihnake 1.6.2017
03.10.2016Innovaatiosetelin haku alkaa 3.10.2016
29.09.2016Työnetsijäpalvelu - uutena tuotteena
29.09.2016Luurikurssi työhakuun
14.10.2014Näyttötutkintomestari NTM valmistumispäivä 14.10.2014