Työnetsijäpalvelu - uutena tuotteena

29.09.2016

TYÖNETISIJÄPALVELU

Valmennuksen tavoite:

Palvelun tavoitteena on palveluun ohjattavan sijoittuminen avoimille työmarkkinoille hakemalla hänelle sopivia avoimia työpaikkoja ja piilotyöpaikkoja.

 

Kenelle:

Tahot, joiden tehtävänä on työnhaku­valmiuksien edis­tä­minen, työllisyyden hoidon palveluita tarjoavat tahot työttömille, jotka tarvitsevat yksilöllisiä erityispalveluita työllistyäkseen

 

Toteutuspaikkakunta

Keskitymme Tampereen kaupunki-/lähiseudun kunnat

 

Valmennuksen tilat

Tampere, Hermia, Technopoliksen tiloissa

 

Valmennusryhmien määrä ja koko, suunniteltu alkamisaika ja kesto

Tarve- ja resurssiperusteisesti tarjotaan

 

Valmennuksen sisältö, menetelmät sekä valmennus ja ohjaus muodot

Palvelun tarkoituksena on löytää valmennettavalle työpaikka avoimilta työmarkkinoilta ja tarvittaessa tukea häntä työsuhteen syntymisen alkuvaiheessa.  Palvelu toteutetaan nk. työnhakuvalmennuksena, joka sisältää tukea ja valmennusta ohjatulle asiakkaalle.

Palvelun organisointi edellyttää palvelun valmentajalta ja valmennettavalta aktiivista puhelinkontaktointia ja yrityskäyntejä yrityksiin

 

Valmennustarjouksessa olennaista

Kuvaus toimintamallista työpaikkojen hakemiseen

 

Raportointi ja seuranta

Sovitaan tapauskohtaisesti erikseen

 

Hinta

Tarjous tehdään tarjouspyynnössä mainittujen yksityiskohtien perusteella

 

Palvelun laatu

Palvelu perustuu Työnetsijäpalvelun Pirkanmaan TE-toimiston nuorille työnhakija-asiakkaille 2014 toimintamallin vaatimuksiin (tarjoaja oli mukana julkisessa tarjouskilpailussa saaden 350 pistettä, vaatimustason ollessa 300).

Palvelun tarjoajat ovat pilotoineet onnistuneesti 12/2013 kolme kurssia Luurikurssi työnhakuun Pirkanmaan ELY-keskukselle

 

Tarjoajan resurssit

Jorma Schukoff, Yrityskehitys Schukoff ja Timo Nousiainen, KNESA

03.09.2019Selvitä uuden tuotteen/palvelun jatkokehityskelpoisuutta Innovaatiosetelillä - maksutta!
28.12.201721.9. - 21.12.2017 Tredea Oy innovaatioseteli
01.06.2017Toteutettu Tekes Innovaatiosetilihnake 1.6.2017
03.10.2016Innovaatiosetelin haku alkaa 3.10.2016
29.09.2016Työnetsijäpalvelu - uutena tuotteena
29.09.2016Luurikurssi työhakuun
14.10.2014Näyttötutkintomestari NTM valmistumispäivä 14.10.2014