Näyttötutkintomestari NTM valmistumispäivä 14.10.2014

14.10.2014

Näyttötutkintomestari on Opetushallituksen hyväksymän 25 opintopisteen laajuisen näyttömestarikoulutuksen suorittanut henkilö.

Tarjoan seuraavia tutkintotilaisuuksiin liittyviä palveluita:

  • näyttömestarina toimiminen
  • alat: markkinointi, myynti, asiakaspalvelu, yrittäminen
    • Yrittäjän ammattitutkinto
    • Myynnin ammattitutkinto
    • Markkinointiviestinnän ammattitutkinto
    • Liiketalouden perustutkinto

Koulutusohjelman verkkosivujen linkki:

http://www.oph.fi/julkaisut/2012/nayttotutkintomestari_koulutusohjelma

4.1 Näyttötutkintomestarin ammattitaitovaatimukset ja

kokonaisuuden muodostuminen

Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman (25 op) ammattitaitovaatimukset

muodostuvat seuraavista kolmesta osasta:

1. Näyttötutkintojen järjestämisen suunnittelu (8 op)

2. Näyttötutkinnon järjestäminen henkilökohtaistetusti (10 op)

3. Näyttötutkintotoiminnan laadun varmistaminen (7 op).

Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman suorittaminen ja todistuksen sekä

näyttötutkintomestarin diplomin saaminen edellyttävät kaikkien kolmen osan

(25 op) hyväksyttyä suoritusta.

Näyttötutkintomestarin ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit

sekä ammattitaidon osoittamistavat on esitetty samalla tavalla kuin kuin ammatillisten

tutkintojen perusteissa. Ne on esitetty kussakin koulutusohjelman

osassa seuraavasti:

Ammattitaitovaatimukset

Näyttötutkintotoiminnan asiantuntijatasoon vaadittu ammattitaito on johdettu

näyttötutkinnon suunnittelun, järjestämisen ja ammattitaidon arvioinnin sekä

toiminnan laadun varmistamisen prosesseista.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Arvioinnin kohteet ilmaisevat ne näyttötutkintomestarin ammattitaidon kannalta

keskeiset alueet tai toiminnot, joihin arvioinnissa on kiinnitettävä erityinen

huomio. Arvioinnin kriteerit puolestaan ilmaisevat, kuinka näyttötutkintomestarin

on työssään suoriuduttava, eli minkä tasoista näyttötutkintotoiminnan

asiantuntijaosaamisen tulee olla.

Ammattitaidon osoittamistavat

Ammattitaidon osoittamistavat – kohdassa on määritelty kunkin näyttötutkintomestarin

koulutusohjelman osan suorittamistapoihin ja arviointimenettelyihin

liittyvät vaatimukset. Ammattitaidon osoittaminen keskittyy näyttötutkintojärjestelmän

hallintaan. Suorituksiksi ei hyväksytä ammatillisena peruskoulutuksena

suoritettavaan koulutukseen tai näyttötutkintoihin valmistavaan koulutukseen

liittyvää toimintaa.

Koulutusohjelman osien suorittaminen henkilökohtaistetaan painottaen

ammattitaidon osoittamistapoja kohderyhmien mukaisesti

siten, että näyttötutkinnon vastuuhenkilö, kouluttajat, työelämän arvioijat ja tutkintotoimikuntien

jäsenet, oppisopimusviranomaiset sekä näyttötutkintotoiminnasta

vastaava oppilaitosjohto voivat osoittaa vaadittavan ammattitaidon kattavasti.

03.09.2019Selvitä uuden tuotteen/palvelun jatkokehityskelpoisuutta Innovaatiosetelillä - maksutta!
28.12.201721.9. - 21.12.2017 Tredea Oy innovaatioseteli
01.06.2017Toteutettu Tekes Innovaatiosetilihnake 1.6.2017
03.10.2016Innovaatiosetelin haku alkaa 3.10.2016
29.09.2016Työnetsijäpalvelu - uutena tuotteena
29.09.2016Luurikurssi työhakuun
14.10.2014Näyttötutkintomestari NTM valmistumispäivä 14.10.2014